ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


SCGเร่งสางปัญหาเดินหน้าสรุปลงทุนLSPในเวียดนาม

SCG เปิดแผนปี 61 เดินหน้าลงทุนในเวียดนาม หลังเกิดความล่าช้าไป1-2 เดือน จากปัญหาเรื่องแหล่งเงินทุน ในขณะที่ไตรมาส 3 ผลประกอบการกำไรหด 16 % ประกาศโยกผู้บริหารกลุ่มเคมีภัณฑ์-ปูนซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เพื่อความเหมาะสม

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปิดเผยว่า ปีหน้ายังคงเดินหน้าลงทุนในเวียดนาม และการปรับปรุงคุณภาพสินค้า ลดการใช้พลังงาน ตลอดจนลงทุนในธุรกิจใหม่ โดยกการตัดสินใจว่าจะดูในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันและโอกาสในการทำตลาด โดยในส่วนของแผนการลงทุนของ Long Son Petrochemicals Company Limited หรือ LSPในประเทศเวียดนามที่ SCG ถือหุ้นอยู่ 71 % นั้น เกิดการล่าช้ากว่าแผนการที่วางไว้เล็กน้อย เนื่องจากติดปัญหาด้านแหล่งเงินทุน ซึ่งต้องใช้เวลาในการจัดหามากกว่าที่คาดการณ์ไว้ คาดว่าจะสรุปได้ใน 1-2 เดือน

โครงการ LSP ตั้งอยู่ที่เมืองบาเหรี่ยะ-หวุงเต่า ห่างจากนครโฮจิมินห์ประมาณ 100 กิโลเมตร สำหรับจุดเด่นของโครงการนี้ คือการใช้เทคโนโลยีชั้นนำระดับโลกที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง มีมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 5,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือ 188,000 ล้านบาท มีกำลังการผลิตโอเลฟินส์ 1.6 ล้านตันต่อปี

ความล่าช้าของโครงการ LSP ทำให้การใช้เงินลงทุนต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ โดยปีนี้ตั้งไว้ที่ 5-6 หมื่นล้านบาท 3 ไตรมาสใช้ไปแล้ว 4 หมื่นล้านบาท ในขณะที่ปีที่ผ่านมามีการใช้เงินทุนไป 3.8 หมื่นล้านบาท ส่วนการลงทุนในสตาร์ทอัพ แต่ละรายจะให้เงินลงทุน 1-5 ล้านเหรียญสหรัฐ  

นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนตำแหน่งผู้บริหาร ในเคมีภัณฑ์และ  ธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดย

นายนิธิ ภัทรโชค Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็น Vice President-Building Products and Distribution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายชนะ ภูมี Vice President-Operations เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็น  Vice President-Cement and Construction Solution Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

นายปรเมศวร์ นิสากรเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด เป็น  Vice President-Regional Business เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  16  พฤศจิกายน  2560  เป็นต้นไป

ส่วนธุรกิจเคมีภัณฑ์ นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ เป็น Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์ 

นายมงคล เฮงโรจนโสภณ Olefins Leader เอสซีจี เคมิคอลส์ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทมาบตาพุด   โอเลฟินส์ จำกัด เป็น  Vice President-Olefins Business and Operations เอสซีจี เคมิคอลส์          

นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี พลาสติกส์ จำกัด และบริษัทเอสซีจี      เพอร์ฟอร์มานซ์ เคมิคอลส์ จำกัด เป็น Vice President-Polyolefins and Vinyl Business เอสซีจี  เคมิคอลส์   ทั้งนี้  ให้มีผลตั้งแต่วันที่  1  มกราคม  2561  เป็นต้นไป

สำหรับผลประกอบการของเอสซีจีในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 112,428 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 3 % จากไตรมาสก่อน ผลจากยอดการขายโดยรวมเพิ่มขึ้น มีกำไรสำหรับงวด 11,836 ล้านบาท ลดลง 16  %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2559 มีการตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี จำนวน 1,800 ล้านบาท ประกอบกับส่วนต่างราคาของสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลง และลดลงร้อยละ 11 เทียบจากไตรมาสก่อนซึ่งเป็นช่วงที่มีรายได้เงินปันผลรับจากเงินลงทุนในส่วนงานอื่น

สำหรับผลประกอบการ 9 เดือนแรกของปี 2560 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 337,521 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 4 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวสูงขึ้น มีกำไร 42,474 ล้านบาท ลดลง 3 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาพตลาดชะลอตัวและการแข่งขันโดยรวมในธุรกิจซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างที่รุนแรง                  มากขึ้น นอกจากนี้ ยังมีรายได้จากการส่งออก 91,123 ล้านบาท คิดเป็น 27 % ของยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 5% จาก        ช่วงเดียวกันของปีก่อน

สำหรับผลการดำเนินงานของเอสซีจีในอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทยในไตรมาสที่ 3 เอสซีจีมีรายได้จากการขายในภูมิภาคอาเซียน 26,944 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วน 24 % จากรายได้รวม เพิ่มขึ้น 10 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากขายในภูมิภาคอาเซียน เท่ากับ 78,945 ล้านบาท คิดเป็น 24% จากยอดขายรวม เพิ่มขึ้น 7 % จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ เอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียน นอกเหนือจากประเทศไทย ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 มูลค่า 142,573 ล้านบาท คิดเป็นประมาณ 25  % ของสินทรัพย์รวมของบริษัท โดยสินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่  30 กันยายน 2560 มีมูลค่า 562,814 ล้านบาท

ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 3 และ 9 เดือนของปี 2560 แยกตามรายธุรกิจดังนี้

เอสซีจี เคมิคอลส์  ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 50,590 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากไตรมาสก่อน  2 % และเพิ่มขึ้น 5  % เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องมาจากปริมาณการขายที่เพิ่มขึ้น มีกำไรสำหรับงวด 9,762 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5  %จากไตรมาสก่อน เนื่องจากมีกำไรจากการปรับมูลค่าสินค้าคงเหลือและปริมาณการขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ลดลง 18 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากส่วนต่างราคาของ HDPE-Naphtha และราคา by-products ปรับตัวลดลง ประกอบกับส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลงใน 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากการขาย 154,446                   ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากราคาของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มสูงขึ้น มีกำไรสำหรับงวด 32,387                       ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการดำเนินการของบริษัทร่วมที่ดีขึ้น

เอสซีจี ซิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 44,402 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 8 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากผลการดำเนินงานของโรงงานในภูมิภาคอาเซียนที่เดินหน้าการผลิตออกสู่ตลาดแล้ว มีกำไรสำหรับงวด 1,763 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ใกล้เคียงไตรมาสก่อน ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากการขาย 131,883 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการดำเนินงานของเอสซีจีในภูมิภาคอาเซียน มีกำไรสำหรับงวด 5,999 ล้านบาท ลดลง 19 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากสภาวะตลาดในประเทศไทยที่ยังคงชะลอตัวและการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น รวมถึงค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 มีรายได้จากการขาย 20,741 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มกำลังการผลิตในประเทศเวียดนาม และเพิ่มขึ้น 7 %จากไตรมาสก่อน สาเหตุหลักจากปริมาณและราคาขายที่เพิ่มขึ้น มีกำไรสำหรับงวด 772 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 15 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ลดลง 24 %จากไตรมาสก่อน ใน 9 เดือนแรกของปี 2560 มีรายได้จากการขาย 60,016 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุหลักจากธุรกิจมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้นจากการดำเนินงานในอาเซียน มีกำไรสำหรับงวด 3,487 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

นายรุ่งโรจน์ กล่าวว่า “สำหรับ 9 เดือนแรกของปี 2560 เอสซีจีมียอดขายสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม (High Value Added Products & Services - HVA) 130,690 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7 %จากช่วงเดียวกันของปีก่อน คิดเป็น 39 %ของยอดขายรวม โดยใช้งบประมาณการลงทุนรวมด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมกว่า 2,400 ล้านบาท คิดเป็น 0.7% ของยอดขายรวม โดยบริษัทฯ เน้นการเปิดรับความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลกผ่านการทำงานของ Open Innovation Center ในการร่วมคิดและพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการสู่ตลาด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้รวดเร็วและตรงจุดยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานแล้วกว่า 6,500 คน และมีโครงการต่อยอดนวัตกรรมร่วมกันอีกกว่า 30 โครงการ ขณะเดียวกันยังคงแสวงหาความร่วมกับเครือข่ายสตาร์ทอัพทั่วโลก ผ่านการลงทุนของ AddVentures บริษัทในรูปแบบ Corporate Venture Capital หรือ CVC โดยล่าสุดได้ลงทุน Funds of Funds ผ่านกองทุน               ชั้นนำระดับเวิลด์คลาส (Venture Capital) เพื่อสนับสนุนการเติบโตอย่างยั่งยืนของสตาร์ทอัพอีโคซิสเท็มทั่วภูมิภาค

อีกทั้ง เอสซีจียังเดินหน้ากลยุทธ์ตอบรับ Digital Transformation และ Industry 4.0 ด้วยการนำเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) มาประยุกต์ใช้เพื่อเสริมประสิทธิภาพระบบปฏิบัติการของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง อาทิ ระบบตรวจสอบปริมาณซีเมนต์คงเหลือในไซโลซีเมนต์ของเอสซีจี รวมทั้งการเชื่อมโยงข้อมูลสำหรับการขนส่งโลจิสติกส์ เพื่อตรวจสอบสินค้าในสต็อกของลูกค้าได้แบบอัตโนมัติ อีกทั้งนำเทคโนโลยี Robotics มาปรับใช้ในกระบวนการผลิตและซ่อมบำรุง เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และเสริมความปลอดภัยระหว่างการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่อทดแทนการทำงานของคนในพื้นที่เสี่ยงและยังสามารถลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศได้อีกด้วย”

นอกจากนี้ เอสซีจียังให้ความสำคัญกับธุรกิจบริการเช่นกัน ล่าสุด เปิดตัว เอสซีจี เอ็กซ์เพรส ระบบการจัดส่งพัสดุด่วนที่มีคุณภาพและทันสมัย และเป็นรายเดียวในตลาดที่มีนวัตกรรมบริการส่งพัสดุด่วนแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยปัจจุบันมียอด        ใช้บริการมากกว่า 600,000 กล่อง และมีเป้าหมายยอดการส่ง 1,000,000 กล่อง ในปีนี้ รวมถึงได้เปิดจุดรับบริการ 300 สาขา ครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯ ปริมณฑล และจังหวัดหลักๆ ทุกภาคในสิ้นปีนี้ อีกทั้ง มีแผนการขยายพื้นที่บริการเพิ่มเติมครอบคลุมทั่วประเทศในช่วงกลางปี 2561

สำหรับตลาดปูนซีเมนต์โดยรวมในประเทศไทยในไตรมาสนี้ แม้ว่าจะหดตัวราว 2 % เทียบจากช่วงเดียวกันของ       ปีก่อน แต่ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1 %จากไตรมาสก่อน คาดว่าเป็นผลจากโครงการเมกะโปรเจคท์ของภาครัฐเริ่มทยอยอนุมัติงบประมาณการลงทุน ขณะที่ภาคที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างเชิงพาณิชย์ยังคงชะลอตัวตามปัจจัยฤดูกาล”

คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ออกและเสนอหุ้นกู้ชุดใหม่ 2 ชุด ได้แก่ ครั้งที่ 2/2560 จำนวน 10,000 ล้านบาท อายุ         7 ปี และ ครั้งที่ 3/2560 จำนวน 25,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี โดยเงินที่ได้รับจากการออกหุ้นกู้ส่วนหนึ่งนำไปไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในวันที่ 1 ตุลาคม 2560

 

 
วัสดุ-เฟอร์นิเจอร์-เครื่องใช้ไฟฟ้า

รับสร้างบ้านครึ่งหลังปี 61 สัญญาณแข่งเดือด
โตโต้” คว้าเบอร์ 1 ตลาดฝารองนั่งทุ่มพันล้านขยายกำลังผลิต
THBA แนะระบบพรีแฟบแก้โจทย์แรงงานขาดแคลน
โฮมโปรอัด “ซูเปอร์ช็อคเซล”ช็อคความคุ้ม ชุ่มความสุข ลดสูงสุด 70%
เอสซีจี เดินทางพัฒนาระบบหลังคา
เจ.ดี.พูลส์ บุกตลาดสระว่ายน้ำกลาง-ล่าง
SMART ขาดทุนลดลงเร่งขยายช่องทางขายเจาะตลาดAEC
สถาปนิก 61 เปิดฉากงานแสดงนวัตกรรมก่อสร้าง-ที่อยู่อาศัย
ซอนเดอร์ ลิฟวิ่ง เผยปีนี้เฟอร์นิเจอร์วัสดุธรรมชาติยัง
4-13 พฤษภาคมนี้ โฮมโปร แฟร์ บุกเชียงใหม่
“โคนิก้า มินอลต้า” เปิดตัวธุรกิจใหม่ ผนึกแบรนด์ Mobotix บุกตลาดกล้องวงจรปิด
เอสบี เปิด DESIGNER CONNECT ดึงดีไซน์เนอร์แชร์ไอเดียแต่งบ้าน
รับสร้างบ้านรุกออนไลน์ จับมือคู่ค้าลุยจัดงาน “พีดีเฮ้าส์ ออนไลน์ เอ็กซ์โป”
HBA ชี้ตลาดรับสร้างบ้านไตรมาส 1 โตรอบ3ปี
รับสร้างบ้านไตรมาสแรกพีค พีดีเฮ้าส์กวาดยอดขายแตะ 300 ล้าน
VRH Modern Life นวัตกรรมสุขภัณฑ์และก๊อกน้ำล้ำสมัย
“บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61” ดึงผู้ชมงานทั่วมุมโลก
กฟผ. จับมือ โฮมโปร จัดแคมเปญ “ลด ดับ ร้อน”
เจ.ดี.พูลส์ เปิดตัว ‘คาร์ดิโอ พูล’ สระว่ายน้ำแนวใหม่เอาใจคนรักสุขภาพยุค 2018
ยอดจองงานรับสร้างบ้านHBMF 2018ทะลุ 1,100ล้านบาท
TOA เจรจาล็อคราคาวัตถุดิบพร้อมปรับขึ้นราคาสินค้า
มหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38 สำเร็จเกินเป้า
“โฮมโปร เอ็กซ์โป” ครั้งที่ 27ยกทัพมหกรรมความเย็น ลดสูงสุดกว่า 80%
HBA เปิดฉาก“รับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder&Materials 2018”
อั๊คโซ่ โนเบล ขอขึ้นเป็นเบอร์ 1 ในตลาดสีผง
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านลุยงาน“รับสร้างบ้านและวัสดุ 2018"
ส.ไทยรับสร้างบ้านผนึกนิตยสารโฮมแอนด์รีสอร์ต จัดอีเวนท์ “บ้านและวัสดุออนไลน์แฟร์ ’61”
ตราเพชร ตั้งเป้าโต 5 % รับธุรกิจก่อสร้างดีดกลับในรอบ3ปี
คอนวูดร่วมออกบูธงาน HomeWorks EXPO 2018
ส่อง 4 เทรนด์สร้างบ้านมาแรงยุค 4.0
กลุ่มบิวท์ ทู บิวด์ เปิดมุมมองธุรกิจรับสร้างบ้านยุค 4.0
‘ตราเพชร’ ส่องกล้องมองตลาดวัสดุก่อสร้างปี 61 เติบโตดีสุดในรอบ 3 ปี
ตลาดรับสร้างบ้านปีจอคึกคักพีดีเฮ้าส์ เล็งโกยยอด 1.2 พันล้าน
อั๊คโซ่ โนเบล เปิดตัวนวัตกรรมสีผลิตภัณฑ์สำหรับครอบครัว
เอสซีจี กรีนบิลดิ้ง โซลูชั่น” เผยปีหน้าตลาดอาคารเขียวโต14 %
“ตราเสือ” ส่งปูนสำเร็จรูป “เสือ มอร์ตาร์ รุ่น อีซี่” สูตรพิเศษ
โมเดอร์นฟอร์มเปิดโชว์รูม ปั้นออฟฟิศแบบwork-Eat-Live-Learn
“พิชิต” คาดปี 61 ตลาดรับสร้างบ้านทะลุ 15,000 ล้าน
“โตโต้” อวดโฉมนวัตกรรมใหม่สุดล้ำ ตอกย้ำผู้นำตลาดสุขภัณฑ์อัจฉริยะระดับไฮเอนด์
THBA เล็งจัดอีเวนท์ออนไลน์แนวใหม่ หวังพลิกตลาดบ้าน-วัสดุเติบโตปี ’61
EPG เร่งรุกขยายตลาด 3 กลุ่มธุรกิจดันรายได้แตะหมื่นล้าน
สตรเบลเอลทรอนตั้งเป้า 5 ปีโต 2 เท่า
คูโดส ประเดิมป๊อปอัพสโตร์สาขาแรกที่สยามดิสคัฟเวอรี่
พีดีเฮ้าส์ แนะนำแบบบ้านสไตล์โมเดิร์น
โฮมโปร ผนึก ธนาคารกรุงเทพ เปิดตัว “QR Code Payment on EDC”
“ยิปซัม ตราช้าง” เปิดตัวหนังโฆษณาตอกย้ำคุณภาพ
ส.สถาปนิกสยามฯจัดงานสัมมนาตอกย้ำวิชาชีพไม่ใช่แค่รับจ้างออกแบบ
โฮมโปร ดึงกำลังซื้อ Q4 ลดสนั่นเกาะ” ภูเก็ต 3 สาขา
อยุธยา สร้างบ้านจับมือพันธมิตรบุกตลาดต่างจังหวัด
เริ่มแล้ว!!! “Homepro EXPO ครั้งที่ 26” มหกรรมเรื่องบ้านตัวจริง
พีดีเฮ้าส์ จัดโปรฯส่งท้ายปี “The Perfect 10” ลดสูงสุด 10%
“พาเนล พลัส” เปิดตัวไม้เคลือบเมลามีนลายหินอ่อน
เอกซเรย์! ตลาดรับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายกำลังซื้อฟื้น
โฮมโปร จัดโปรโมชั่นเครื่องไฟฟ้าขนาดเล็ก ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ย. 60
สมาคมสถาปนิกสยามฯ เตรียมจัดงานสัมมนา “ASA Real Estate Forum 2018”
“STYLE” งานแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์รูปแบบใหม่
Give & Get นำผ้าม่านเก่ามาแลกผ้าม่านใหม่
สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้านเซ็น MOU กับ ธอส. ปล่อยกู้ดบ.พิเศษลูกค้า
HBA (ไม่) ฟันธง รับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายฟื้น
โฮมโปร ผนึกกำลัง บัตรเครดิต โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม จัดแคมเปญพิเศษ HomePro Day
พีดีเฮ้าส์ คาด Q4 เศรษฐกิจขยับฟื้นตัว เล็งรุกขยายแฟรนไชส์รับสร้างบ้าน
“ยิปซัม ตราช้าง” จัดโปรโมชั่นพิเศษ “อุ่นกาย..อุ่นใจ ใช้ยิปซัมตราช้าง”
โฮมโปร จัด Electronic Online Expo ลดสูงสุด 70 %
ส่อง! ตลาดรับสร้างบ้านโค้งสุดท้ายปี 2560
ฉีกกฏการแต่งบ้านด้วยเฟอร์นิเจอร์สไตล์ Loft ที่โฮมโปร ทุกสาขา
สีดูลักซ์คืนกำไรลูกค้าจัดแคมเปญ “โปรจัดหนัก ดูลักซ์จัดให้”
จะปรับห้องแถวเก่าแก่อายุกว่า 30 ปี ให้เป็นร้านเบเกอรี่ในพื้นที่อันจำกัดเพียง 36 ตร.ม.ได้อย่างไร
“ทีจีโปร” แนะนำวัตกรรมใหม่“ท่อเกลียวสเตนเลส EXTUBA”
ตลาดมวลเบาชะลอตัว SMART เพิ่มการส่งออก
“อินเด็กซ์ฯ”เปิด“ยูนีค” (YOUNIQUE) เจาะตลาดบิวท์อินรูปแบบใหม่
โฮมโปร เปิด “โฮมโปร แฟร์” ที่หาดใหญ่ ลด 70 %
โฮมโปร จับมือแบงก์กรุงเทพฉลองครบรอบ 21 ปีลดให้ทั้งห้าง
โสสุโก้ชวนร่วมงานรับสร้างบ้านและวัสดุ Home Builder & Materials Expo 2017”
DRT โชว์ผลงานไตรมาส 2/60 ทำกำไรสุทธิ 116.50 ล้านบาท
โฮมโปรลดราคาสินค้าให้ผู้ประสบภัยพร้อมเป็นช่องทางผ่านช่วยเหลือ
ซีคอน โฮม เผยยอดขาย 7 เดือนแรกทะลุเป้า 800 ล้านบาท
เปิดโฉมใหม่ “เอสซีจี เอ็กซพีเรียนซ์” พร้อมโปรโมชั่นเอาใจลูกค้าต่อเนื่องตลอดปี
พีดีเฮ้าส์ เร่งปลุกกำลังซื้อ Q3จัดควบ 2 แคมเปญ “รักแม่เท่าบ้าน” และ “บ้านกันน้ำ”
ตลาดรับสร้างบ้านชะลอ เตรียมอัดยอดในงานใหญ่กลางสิงหาคม
TOA เดินหน้าเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯขยายโรงงานผลิตสี ในอาเซียน
ยิปรอคนำเสนอนวัตกรรมเพื่อการพักอาศัยที่ยั่งยืน “Gyproc Go Green”
“SONDER living” ปักหมุดเป็นผู้นำธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ระดับไฮเอนด์ในไทย
“โฮมโปร”ส่ง แคตตาล็อก Beliving ล่อใจลูกค้า
EPG ส่ง แอร์โรเฟลกซ์ เจาะตลาดฉวนกันร้อนใต้หลัง
โฮมโปร ปรับโครงสร้าง ชูบริการ Home Service
‘ตราเพชร’ ชูศักยภาพทีมบริการติดตั้งระบบหลังคา
เอสซีจี ตั้ง”AddVentures”จับคู่สตาร์ทอัพเฟ้นหานวัตกรรมต่อยอดธุรกิจ
“ปาเท็กซ์” หมอนและที่นอนยางพาราเพื่อสุขภาพของไทย article
ยิปซัม ตราช้าง ปรับทิศทางการตลาด แต่งตั้งผู้จัดการทั่วไปประจำประเทศไทยใหม่
“NOW” สุขภัณฑ์มีดีไซน์ โดดเด่นในสไตล์ Elite
“คอตโต้” ดีไซน์ห้องน้ำสวย 9 สไตล์ ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์และความชอบที่แตกต่าง
โฮมโปรอัด Super Shock Sale ปีไก่ กระตุ้นเศรษฐกิจครึ่งปีแรก ลดสูงสุด 70% ลดเยอะ ผ่อนสบาย รับไม่อั้น ตั้งแต่วันนี้ – 4 มิ.ย. 60 ที่โฮมโปร ทุกสาขา article
“โฮมโปร” โกยกำไรไตรมาส 1 โตสวนกระแส 20.8%
กลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ดันเอสซีจีไตรมาสแรกกำไรเพิ่ม29%
ยิปรอค ฉลอง 5 ทศวรรษ แจกรางวัลใหญ่ รวมมูลค่ามากกว่า 250,000 บาท
ยิปรอค จัดแสดงโซลูชั่นส์ใหม่สำหรับบ้านพักอาศัยในงานสถาปนิก’ 60
“วิลเลรอย แอนด์ บอค” ปล่อยโปรโมชั่นสุดร้อนแรง ลดสูงสุด 50 %
โสสุโก้แชร์ทริคแต่งบ้านให้เย็นสบายรับหน้าร้อน
มิตซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ ก้าวสู่ปี ที่ 40 ผู้นำขนส่งแนวดิ่ง