ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


“เอพี ไทยแลนด์” ลงทุนเพิ่ม 70ล้านเปิดตัว “เอพี อะเคเดมี่ แล็บ” สร้างคนจากของจริง article

“เอพี ไทยแลนด์”  ลงทุนเพิ่ม 70ล้านเปิดตัว  “เอพี อะเคเดมี่ แล็บ” สร้างคนจากของจริง

บริษัทเอพี  (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  เปิดตัว “เอพี อะเคเดมี่ แล็บ”เพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาฯ แห่งแรกในประเทศไทย ครอบคลุมทุกขั้นตอนของการทำงานในวงการอสังหาริมทรัพย์  โดยเอพี (ไทยแลนด์) นับเป็นรายแรกของวงการที่ยกห้องเรียนและห้อง ปฏิบัติการด้านอสังหาฯ มาไว้ในที่แห่งเดียว วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในวงการอสังหาริมทรัพย์ และ นิสิตนักศึกษา ที่จะได้เรียนรู้จากของจริง

            หลังจากที่ บริษัทเอพี  (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)   เปิดตัวสถาบัน AP Academy เมื่อ 2ปีที่แล้วด้วยเงินลงทุน 300 ล้านบาท พัฒนานิสิตนักศึกษาไปแล้ว 2รุ่นพัฒนาบุคลากรจากภายนอกที่ร่วมกับกรมส่งเสริมฝีมือแรงงาน และภาครัฐอีกหลายหน่วยงาน จาการตอบรับที่ดี เอพีได้มีการพัฒนาต่อยอด เพิ่มหลักสูตรให้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ยิ่งขึ้น  เปิดตัว เอพี อะเคเดมี่ แล็บที่ลงทุนกว่า30 ล้านบาท  เพื่อเพิ่มการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์การก่อสร้างและการตลาด เพื่อสร้างมาตรฐานของบุคลากรเอพีและส่งต่อความรู้ด้านอสังหาริมทรัพย์ให้แก่บุคลากรภายนอกเพื่อมุ่งหวังในการสร้างคนรุ่นใหม่ที่จะออกไปสู่ตลาดอสังหาริมทรัพย์อย่างมีคุณภาพ

            พื้นที่ของ AP Academy Lab  800 ตารางเมตร ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์การเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แบ่งเป็น 4 ส่วน สำคัญดังนี้ 1. AP HOME LAB คือ พื้นที่ที่ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการลงมือทำจริงเป็นพื้นที่ที่จำลององค์ประกอบของบ้านได้อย่างครบครัน จากฝีมือการออกแบบที่ผสานความคิดสร้างสรรค์ของทีม AP Design Lab และ คุณแจ๊ค Supermachine Studio เพื่อดึงดูดคนรุ่นใหม่ ให้เกิดความอยากเรียนรู้ ฉีกกฏเกณฑ์ในการสร้างบ้านแบบเดิมๆ 2. COLLABORATION SPACE พื้นที่ในการแชร์ความรู้และความคิดเห็นต่างๆ ร่วมกัน 3. PLAY SPACE มุมพักผ่อนที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆ และ 4. AP AUDITORIUM โซนสำหรับงานอบรมสัมมนาที่เป็นทางการ เพื่อกระตุ้นให้พนักงานเอพีทุกคนเกิดการเรียนรู้ร่วมกัน สร้างให้เกิดการลงมือทำจริงในทุกๆ ขั้นตอน

            เทคดนโลยีที่นำมาใช้ Digital Education การเปลี่ยน Platform การเรียนรู้ให้ก้าวทันโลก Digital และเด็ก Gen C ผ่านสื่อการเรียนการสอนที่เข้าถึงได้ตลอด 24 ชม. โดยในปีนี้เราได้มีการลงทุนพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆ  ที่เชื่อมต่อกับโลกออนไลน์ เช่น Workplace by Facebook การสร้างสังคมเอพีให้เกิดขึ้นผ่าน   โซเชียลมีเดียยอดฮิต การทำ AP Learning Application ที่จะเปลี่ยนการอบรม และทดสอบไปอยู่ในรูปแบบออนไลน์ หรือการนำเทคโนโลยี VR เข้ามาผสมกับการสอน เป็นต้น และ 3. Knowledge Transformation การมุ่งส่งต่อองค์ความรู้ที่นำไปสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมหรือไอเดียใหม่ๆ ได้จริง โดยในปีนี้เราก็ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตร ไม่ว่าจะเป็น มิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป ที่พร้อมสนับสนุนในโปรแกรม AP OPEN HOUSE ปี 2 ซึ่งเป็นการนำพานักศึกษาไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 4 คน  โดย Theme ในปีนี้คือ Digital for Future Living น้องๆ จะได้ไปเรียนรู้การผสานเทคโนโลยีเข้ากับการอยู่อาศัยในอนาคต หรือพันธมิตรจากประเทศอิตาลีในการร่วมจัดงานสัมมนาเชิงดีไซน์ AP Symposium

            โครงการ เอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2017 โดยสถาบันเอพี อะคาเดมี่ มีการเปิดกว้างในการรับนิสิตนักศึกษา ปีที่ 3 และ 4 โดยปีนี้มีคนสมัคร 1,500 คน คัดเลือกผ่านการทำข้อสอบทางออนไลน์และ Pre-Test คัดเหลือ จำนวน 50 คน จากหลากหลายสาขาของสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เข้าฝึกงานหลักสูตรเป็นเวลา 2 เดือนกับ   เอพี เพื่อให้นักศึกษาฝึกงานได้เรียนรู้กระบวนการทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ได้อย่างครบวงจร  ได้เพิ่มหลักสูตรใหม่ด้าน Marketing and Sales (การตลาดและการขาย) เพิ่มเติมจากหลักสูตรวิศวกรรมโยธา เน้นการฝึกจริง ทำจริง โดยเอพี อะคาเดมี่ แล็บ มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการให้ทั้งนิสิตนักศึกษาฝึกงานและบุคลากรของเอพีเอง ได้ลงฝึกทักษะจริงๆ ก่อนการลงพื้นที่ไซต์งาน”  นอกจากนั้นก่อจบหลักสูตร จะมีการทำโปรเจคเพื่อคัดนักศึกษา 4คนเพื่อเดินทางไปดูงานที่ประเทศญีปุ่น กับมิตซูบิชิ-เอสเตท บริทัษพันธมิตรของ เอพี

         ‘สถาบันเอพี อะคาเดมี่’ จะเปิดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรในองค์กร (Internal Programme) เน้นพัฒนาทีมผู้ควบคุม และบริหารการก่อสร้าง ให้สามารถตอบคำถามเบื้องต้นของลูกค้าได้ ทำให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีและรวดเร็ว และหลักสูตรสำหรับบุคคลภายนอก (External Programme) เน้นเพิ่มพูนความรู้ให้กับคนภายนอกในสายงานอสังหาริมทรัพย์ และบุคคลทั่วไป โดยร่วมมือกับองค์กรภายนอกต่างๆ เช่น ศูนย์พัฒนาแรงงาน สภาวิศวกร เพื่อจัดอบรมพัฒนาคนในสังคม โดยเน้นการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนเห็นสถานการณ์จริง ได้ลงมือทำจริง

เอพี (ไทยแลนด์) มีเจตนารมย์สำคัญในการส่งเสริมให้ ‘เอพี อะคาเดมี่ แล็บ’ เป็น แล็บการเรียนรู้  ที่ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่เปิดกว้างสำหรับทุกคน ทั้งบุคลากรในสายงาน เพื่อจะได้มาแชร์ข้อมูลและองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ออกไปสู่สาธารณะ รวมถึงนิสิตนักศึกษาที่จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในตลาดแรงงานประเทศไทย และประชาชนทั่วไป เพื่อที่จะได้มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอสังหาริมทรัพย์และรูปแบบการอยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ซึ่งจะมีส่วนช่วยพัฒนาวงการอสังหาริมทรัพย์และสังคมไทยให้ก้าวไกลอย่างยั่งยืน

 
ข่าวเด่น

Autodesk Revit® จับมือ CPAC BIM ปรับ UI-UX รองรับภาษาไทยครั้งแรกของอาเซียน พร้อมให้ดาวน์โหลด ฟรี!
SCG D’COR เอาใจคนรักธรรมชาติด้วย Wood-D วัสดุตกแต่งไม้เสมือนจริง
“ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์” ดอดฟื้น “หมอชิตคอมเพล็กซ์” article
“อนันดา” ผู้นำคอนโดฯติดรถไฟฟ้าหืดจับ article
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิด VIVE 2 โครงการใหม่ 26 - 27 ตุลาคม นี้
พฤกษาโตสวนตลาด ครึ่งปีแรกโกยรายได้ 19,662 ลบ. สร้างกำไร 2,618 ลบ. ประกาศจ่ายปันผล 0.60 บาท article
อินเด็กซ์ฯ จัดทัพ ผลิต “ยูนีค” (Younique) มุ่งตอบ Pain Points รับเทรนด์ดิจิทัล รุกขยายตลาด ผ่าน Music Marketing article
กลุ่ม พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค โชว์ผลงานไตรมาส 1/2562 ทำกำไร 661 ล้าน article
โนเบิลเผยกลยุทธ์ใหม่เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตั้งเป้ายอดขายรวมกว่า 30,000 ล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า article
บสย. ตั้ง ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กร  article
เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตั้ง
แสนสิริ ผนึกพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัว “Smart Command Centre” article
บริษัท ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย) ฟันยอดขาย อาร์ติซาน รัชดา  80%  พร้อมเปิด Mixed-Use
รู้ยัง..! ปิดสะพานข้ามแยกสำสาลีฝั่งขาเข้า ชี้รถติดแน่ 1 ปีเต็มเลี่ยงใช้ 7ธ.ค.เป็นต้นไป article
LPN กระตุ้นตลาดรังสิต จัดแคมเปญ “ส่งท้ายปี ก่อนปรับราคา ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1” เพียง 7 แสนบาท article
พฤกษา โชว์ผลงานท็อปฟอร์ม 9 เดือน กำไรพุ่ง 4,017 ลบ. อัดฉีดโค้งสุดท้าย ด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี
“รอแยลเฮ้าส์” เปิดตัว “รอแยลเฮ้าส์ อีเลฟเว่น” ลุยตลาดคอนโด ปั้นโครงการแรก “โคคูน พระราม 9”
เสนา – ฮันคิว  เปิดคอนโดไฮไลท์  “นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา”  article
ทุ่ม 1,000 ล้านบาท เปิดเมืองไอคอนสยาม’ 9-11 พ.ย.นี้
คมนาคมยัน”ญี่ปุ่น”ลุยรถไฟความเร็วสูง เร่งศึกษาตั้งคณะทำงานสองฝ่าย article
ธนาแลนด์ เปิดตัวทีมบริหารรุ่นใหม่ พร้อมลุยตลาดบน บ้าน คอนโด article
 ไรมอน แลนด์ ประเดิมเปิดตัว 2 โครงการแรก ร่วมทุน Tokyo Tatemono
บจก.สิรยศ เปิดตัว“โดว์เช่ ลาซาล” (DOLCE LASALLE) บูทีคคอนโดใกล้รถไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึง article
“ลิสต์ ซอเธอบี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้” เอเจนท์อสังหาฯ ระดับโลกรุกอาเซียน ประกาศเปิดสาขาในไทย article
“ลิสต์ ซอเธอบี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้” เอเจนท์อสังหาฯ ระดับโลกรุกอาเซียนเปิดสาขาในไทย article
เอพี ไทยแลนด์ เปิดตัวคอนโดฯ ไลฟ์ อโศก ไฮป์ article
“สิงห์เอสเตท” ยึดหัวหาดซอย “เฉยพ่วง” ผุดออฟฟิศ “OASIS” ชน “แอล.พี.เอ็น.” article
รมอนแลนด์ ช็อปใหญ่ซื้อสินทรัพย์กลุ่มเคพีเอ็นแลนด์
บอร์ดกทพ.ฟันธงไม่ปรับค่าผ่านทางด่วน กลุ่มช.การช่างเห็นต่างคาดยื่นอนุญาโตฯชี้ขาด article
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” ครึ่งปีแรก กำไรเติบโตกว่า 41% มั่นใจผลงานทั้งปีได้ตามเป้าหมาย article
เพอร์เฟค ร่วมทุน เซกิซุย พัฒนาโครงการบ้านนวัตกรรมระบบ     “โมดูลาร์” article
‘เอพี ไทยแลนด์’ LIFE ในพื้นที่ฮอตลาดพร้าว และ อโศก – พระราม 9 article
30 ปีกรุงเทพ “คอนโดฯใหม่ราคาพุ่ง1,000% แห่ผุดจาก 2,600 ยูนิตเป็น 6.3 แสนทั่วกรุง
เพอร์เฟค จับมือ เอไอเอส -ซัมซุง -โมไบค์สานโครงการ “เพอร์เฟค สมาร์ท ซิตี้”
ศุภาลัยผุดคอนโด2 โครงการมูลค่าเฉียด4พันล้าน
ศุภาลัยผุดคอนโด2 โครงการมูลค่าเฉียด4พันล้าน
“กิตติ ธนากิจอำนวย” ซื้อหุ้นโนเบิล พร้อมประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไป article
3 บิ๊กจับมือลุยอสังหาฯชูนวัตกรรม”รูเนะสุ”เต็มรูปแบบ
3 บิ๊กจับมือลุยอสังหาฯชูนวัตกรรม”รูเนะสุ”เต็มรูปแบบ
3 บิ๊กจับมือลุยอสังหาฯชูนวัตกรรม”รูเนะสุ”เต็มรูปแบบ
เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว ร่วมทุน แสงฟ้าก่อสร้างผุดคอนโด มูลค่า 3.2 พันล้านบาท
เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว ร่วมทุน แสงฟ้าก่อสร้างผุดคอนโด มูลค่า 3.2 พันล้านบาท
“ออริจิ้น” จับมือ Fulcrum Global ปั้นยอดขายต่างชาติ 3 ปี 15,000 ล้าน
โกล์ดเด้นแลนด์ผุดอาณาจักรโกลเด้นเอ็มไพร์บางแค
เพอร์เฟค ตั้งเป้าอีก 5 ปีครองตลาดบ้านไฮเอนด์
เพอร์เฟค ตั้งเป้าอีก 5 ปีครองตลาดบ้านไฮเอนด์
‘เอพี ไทยแลนด์’ ปรับแผนธุรกิจปี 2561เปิดตัว 43 โครงการ มูลค่า 64,750 ล้านบาท
“คูโดส”จับมือ”อิกลูโฮม”บุกสินค้านวัตกรรม
ไรมอน แลนด์ จับมือ“โตเกียว ทาเทโมโนะ” ร่วมทุน เปิด3โครงการ 9 พันล้านบาท
“เสนา โซลาร์ฯ” จับมือ “Refinn.com” เพิ่มช่องทางลูกค้าติดตั้งโซลาร์/ EV Chargerได้ง้ายขึ้น   article
ESTAR เปิดแบรนด์ เวลาน่า บุกตลาด Gen X & Y
สิงห์เอสเตทเล็งธุรกิจท่องเที่ยวดันเป้าโตอย่างยั่งยืน
ร่วมอิสระ ทุ่มเฉียด 2 พันล้านสานต่ออาณาจักรทิวทะเลเอสเตท
เริ่มแล้วมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38
กลุ่ม พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ตั้งเป้ารายได้ 30,000 ล้านในอีก 3 ปี
ศุภาลัยรุกต่างจังหวัดเพิ่มตั้งเป้ารายได้35 % ในอีก 3 ปี
พฤกษา โชว์ยอดขายปี 60 โต 7% พร้อมประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
เอพี ไทยแลนด์ผนึกพันธมิตร เปิดตัวสถานีชาร์จรถไฟฟ้า
SC ASSET เปิดแผนโรดแมป 3 ปี เป้ายอดขายมากกว่า 60,000 ลบ.
เอพีงัด 5 กลยุทธ์สู้ศึกปี 61 ใช้นวัตกรรมนำสู่ความสำเร็จ เดินหน้าเตรียมเปิด 34 โครงการใหม่
เปิดตัว “ยู คิโรโระ” (YU Kiroro) คอนโดสุดหรู ในคิโรโระ รีสอร์ท 
แสนสิริปี 61 “Tomorrow is Unfolded” ตั้งเป้ายอดขาย 45,000 ลบ.รุกตลาดต่างชาติ article
ฮาบิปแทท กรุ๊ปรุกเปิดโครงการย่านซีบีดีปั้นรายได้ดันเข้าตลาดหุ้น
SENA มุ่งสู่ “Growth Hormone”พร้อมเติบโตเป็นเท่าตัวในปี 61
เนอวานาเปิดใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 5 พันล้านบาท
ริชี่เพลซ 2002 เปิด 4 โครงการตั้งเป้ารับรู้ 3 พันล้านบาท
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ปรับตัวสู้ดันยอดขอย 31,000 ล้านบาท
แกรนด์ ยูนิตี้ แกรนด์ ยูนิตี้ รุกขยายกลุ่มเป้าหมายในเมือง ยึดทำเลติดรถไฟฟ้า
ศุภาลัย เปิดแผนปี 61 เปิด 35 โครงการมูลค่า 40,000 ล้านบาท
LPN แต่งตั้ง CEO คนใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "Shift to Change"
ลลิลเปิดแผนปี 61 ผุด ลลิล ทาวน์ 8-10 โครงการ
‘เอพี ไทยแลนด์’ ประกาศสถิติใหม่ สร้างยอดขายสูงกว่า 41,000 ล้านบาท
ออริจิ้นเนื้อหอมทุนจีนเข้ามาจีบร่วมทุน
Beautiful Bangkok by Magnolias @Ratchaprasong การแสดงแสง สี 3 มิติ
MQDC เปิดโปรเจกต์แฟลกชิพ “THE FORESTIAS - เดอะ ฟอเรสเทียส์” มูลค่ามากกว่า 90,000 ล้านบาท
พฤกษา จัดงาน Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER สร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แอล.พี.เอ็น.เผยแผนปี 61 ลดแบรนด์ เพิ่มความแข็งแกร่ง
“แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ดทุ่มงบจัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขปี’ 61 เพื่อประกาศความเป็นไอโคนิคหนึ่งของราชประสงค์
อนันดาตั้งเป้ายอดขาย ต่างชาติปี 61 แตะหมื่นล้าน
ออริจิ้นฯบุกแนวราบตั้งเป้าโต 200 % ต่อปี
ตัน ภาสกรนที ดันลูกสาวรุกธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ
เจ.เอส.พี.เผยแผนปี 61 บุกตลาดบ้านหรู
พฤกษา โชว์ยอดขาย 9 เดือน 3.8 หมื่นล้าน เติบโต 9.8%
เนอวานา ไดอิ แย้มต่างชาติรุมจีบร่วมทุน
สิงห์ เอสเตท มุ่งพัฒนาคอนโดระดับลักชัวรี่สนองกลุ่มนักลงทุน
เอพี ไทยแลนด์’ สร้างยอดขายสูงสุดไตรมาส 3 คว้าตำแหน่งเบอร์ 1 ในธุรกิจ มุ่งสู่เป้าหมายผู้นำ 3 อันดับแรกบริษัทอสังหาฯ ชั้นนำในเมืองไทยอย่างมั่นคง article
เปิดอาณาจักร “ออริจิ้น” สร้างโครงการกว่า 12,000 ล้าน สนองความร่วมมือรัฐ รุกตลาด EEC
แอมไชน่าทาวน์ ทุ่มกว่า 3 พันล้าน บูมทำเลทองเยาวราช
‘เอพี ไทยแลนด์’ เตรียมจัดพรีเซลอีเว้นท์ใหญ่ส่งท้ายปี เปิดตัว ‘LIFE อโศก - พระราม 9’ คอนโดใหม่ใจกลางย่านธุรกิจ 300 เมตรจาก MRT พระราม 9
 98 Wireless สู่เวทีระดับสากล คว้ารางวัล 'Best Luxury Residence - Global'
เปิดแผนชินวะ ตั้งเป้าลงทุนในไทยปีละ 2,000 ล้านบาท
PF-GRAND มั่นใจผลงานปีนี้ โกยรายได้ตามเป้า 19,010 ล้าน
พฤกษา คว้ารางวัล การันตีคุณภาพระดับโลก article
เดอะ ไลน์ จตุจักร – หมอชิต โครงการภายใต้การร่วมทุน บีทีเอส – แสนสิริ ปิดการขายภายใน1วัน พร้อมโอนกว่า 3000ล้านบาทสิ้นปีนี้
โครงการเดอะเบส เพชรเกษม เกินคาด มั่นใจศักยภาพทำเลฝั่งธนยังไปได้
บริษัทบิ๊กเบิ้มไล่กว้านซื้อที่ดินย่านหาดจอมเทียน
‘เอพี ไทยแลนด์’ ปลื้มยอดขายแนวราบ 10,400 ล้านบาท  
4บิ๊กอสังหาฯจับมือผุดโครงการวัยเกษียณเพื่อชาวต่างชาติ
พฤกษา -พรีเมียมเปิดตัวคอนโดที่ฮอตที่สุดบนพหลโยธิน – อารีย์ “เดอะรีเซิร์ฟ พหลฯ – ประดิพัทธ์” One Bedroom สไตล์ Loft ที่ดีที่สุด ในทำเลที่ดีที่สุด article