ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


สรุปภาพรวมอาคารชุดเปิดตัวประจำปี 2559


ภาพรวมการเปิดตัวอาคารชุดใหม่ในปี 2559 ลดลง 4% จากปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการเน้นการเปิดตัวโครงการระดับราคามากกว่า 3.0 ล้านบาทประกอบกับในช่วงไตรมาส 4 มีการเลื่อนการเปิดตัวโครงการไปในปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อจํากัดด้านกําลังซื้อในตลาดราคาต่ํากว่า 3.0 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนได้จากยอดขายเฉลี่ยของโครงการระดับราคามากกว่า 3.0 ล้านบาทคิดเป็น 56% ในขณะที่กลุ่มราคาต่ํากว่า 3.0 ล้านบาท มียอดขายเฉลี่ยเพียง 43%


ภาพรวมจํานวนหน่วยการเปิดตัวโครงการใหม่ ลดลง 4% จากปีก่อน อันเนื่องมาจากสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ส่งผลต่อการเลื่อนเปิดตัวโครงการใหม่ จากเดิมที่จะเปิดตัวในช่วง Q4/2559 เป็นช่วง Q1/2560 6,740 หน่วย

• โครงการระดับราคา 2-3 ลบ. มีการเปิดตัวสูงสุดที่ 25% รองลงมาคือกลุ่มระดับราคา 1-1.5 ลบ. มีการเปิดตัวอยู่ที่ 19%

มูลค่าการเปิดตัวในช่วงปี 59 ลดลง 26% จากปีก่อน เนื่องจากมีหน่วยเปิดตัวลดลง และมีสัดส่วนของโครงการราคาตั้งแต่ 3.0 ล้านบาทอยู่ที่ 56% ต่ํากว่าปี 58 ซึ่งอยู่ที่ 62% นอกจากนี้ยังมีการเลื่อนเปิดตัวโครงการในระดับราคามากกว่า 3.0 ล้านบาทไปช่วงต้นปี 2560

 

 

ภาพรวมการเปิดตัวอาคารชุดใหม่ในปี 2559 ลดลง 4% จากปีก่อน เนื่องจากผู้ประกอบการเน้นการเปิดตัวโครงการระดับราคามากกว่า 3.0 ล้านบาทประกอบกับในช่วงไตรมาส 4 มีการเลื่อนการเปิดตัวโครงการไปในปี 2560 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องกับข้อจํากัดด้านกําลังซื้อในตลาดราคาต่ํากว่า 3.0 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนได้จากยอดขายเฉลี่ยของโครงการระดับราคามากกว่า 3.0 ล้านบาทคิดเป็น 56% ในขณะที่กลุ่มราคาต่ํากว่า 3.0 ล้านบาท มียอดขายเฉลี่ยเพียง 43%

- เมื่อเปรียบเทียบโครงการย้อนหลัง 3 ปี พบว่าขนาดห้องเริ่มต้นที่มีขนาดต่ํากว่า 25 ตร.ม. มีการเปิดตัวสูงสุดโดยและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 7% ทั้งนี้ภาพรวมโครงการขนาดห้องต่ํากว่า 25 ตร.ม. กลับมีจํานวนน้อยลง โดยโครงการส่วนใหญ่ยังคงเน้นการขายขนาดห้อง 26-35 ตร.ม.มากขึ้นตั้งแต่ในช่วงปี 2558 โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 65%

- ขนาดห้องเฉลี่ย 26-30 ตร.ม. มีการเปิดตัวสูงสุด 42% เมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปีพบว่า ขนาด 28 ตร.ม. มีแนวโน้มการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีสัดส่วนการเปิดตัวสูงสุดตลอด 3 ปีที่ผ่านมา โดยในปี 2559 จาก Regent Green Power ที่เปิดตัวขนาด 28 ตร.ม. สูงสุดคือ ที่ 34%

- ขนาดห้องเฉลี่ย 22.5 ตร.ม. มีสัดส่วนการเปิดตัวสูงสุดที่ 9% จาก LPN ที่มีสัดส่วนทางการตลาด 50% และเมื่อเปรียบเทียบย้อนหลัง 3 ปี พบว่าในปี 2558 ภาพรวมการเปิดขายห้องขนาด 22.5 ตร.ม. มีสัดส่วนลดลง โดยส่วนใหญ่จะเน้นการขายห้องที่มีขนาด 24 ตร.ม. จาก PS ที่เปิดตัวประมาณ 70%

คาดการณ์หน่วยอาคารชุดเปิดตัวใหม่ในปี 2560 จะใกล้เคียงในปี 2559 ประมาณ
55,000-60,000 หน่วย
• โครงการเปิดตัวส่วนใหญ่ในครึ่งปีแรก เป็นโครงการที่เลื่อนเปิดตัวจาก Q4/2559
• อาคารชุดระดับราคา 3 ลบ.ขึ้นไป ยังเติบโตต่อเนื่องในปี 2560
+ PS, SPALI, SIRI, Singha , Areeya , AP เริ่มขยายฐานลูกค้าในกลุ่มตลาดบนมากขึ้น

 

ทําเลที่มีแนวโน้มการเปิดตัวสูงในปี 2560 คือ               

 - ทําเลใจกลางเมือง อโศก พร้อมพงษ์ เอกมัย

 - ทําเลรถไฟฟ้าสายสีเขียวอ่อนนุช-แบริ่ง สมุทรปราการ

 - ทําเลถนนพระราม 9 – รัชดาภิเษก

คาดการณ์หน่วยอาคารชุดจดทะเบียนในปี 2560 จะลดลงจากปี 2559เล็กน้อย โดย

อยู่ที่ประมาณ 55,000-60,000 หน่วย ตามการเปิดตัวที่ลดลงในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

• อาคารชุดระดับราคา 3 ลบ.ขึ้นไปจะสูงขึ้น

• ทําเลที่มีแนวโน้มจดทะเบียนสูงในปี 2560 คือ

- ทําเลรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีม่วง (ช่วงบางซื่อ-สะพานพระนั่งเกล้า)

- ทําเลรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียว (ช่วงแบริ่ง-สมุทรปราการ)

- ทําเลใจกลางเมือง อโศก พร้อมพงษ์ เอกมัย

คาดการณ์ปัจจัยที่มีผลต่ออาคารชุด :

+ เศรษฐกิจเติบโตต่อเนื่อง (3.2%) โดยมีปัจจัยสนับสนุนหลักจากการลงทุนภาครัฐและการท่องเที่ยว

+ ดอกเบี้ยทรงตัวในระดับต่ํา

+ ความชัดเจนของรถไฟฟ้า 3 สาย: สายสีส้มฝั่งตะวันออก (ศูนย์วัฒนธรรม-มีนบุรี),

สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี), สายสีเหลือง (ลาดพร้าว-สําโรง)

- ต้นทุนการก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของราคาน้ํามัน

- ที่ดินมีราคาสูงขึ้นเรื่อยๆ ทําให้ผู้ประกอบการปรับกลยุทธ์ในการดําเนินธุรกิจ

- หนี้ครัวเรือนชะลอตัวลงแต่ยังคงตัวอยู่ในระดับสูง (ปี 59~81%)

- ธนาคารยังคงเข้มงวดต่อการปล่อยสินเชื่อ

- ความไม่ชัดเจนของนโยบายรัฐ ในส่วนภาษีที่ดิน, หลักเกณฑ์ใหม่ของโครงการบ้านประชารัฐ

- ผลกระทบทางอ้อมผ่านตลาดทุนจากปัจจัยเสี่ยงภายนอกประเทศ เช่น Brexit, นโยบายของ Trump

 
บทความพิเศษ

คุณภาพชีวิตคนงาน สร้างคุณค่าผลิตภัณฑ์ของ LPN
เคล็ดลับการตกแต่งบ้านเสริมมงคล โดย หมอวั้ง
ผ่ามุมคิด Digital Genส่องผลงานจาก “Young Webmaster Camp ครั้งที่ 15”
ด้วยพื้นที่อันจำกัดเพียง 24 ตร.ว. กับฟังก์ชันการใช้งานที่ไม่ตอบโจทย์ผู้สูงวัย ที่ไลฟ์สไตล์ต่างกัน จะปรับอย่างไรให้ทั้งคู่อาศัยอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัว article
บ้านต่างวัย จะปรับอย่างไรให้ตอบโจทย์ 3 เจนฯ
5 เหตุผลที่ Home Office พิชิตใจ Startup
5 อาคารสถาปัตยกรรมดีไซน์เก๋ในย่านทองหล่อ
สมดุลระหว่างธรรมชาติและการอยู่อาศัย
5 แนวคิดการเลือกซื้อคอนโดเพื่อการลงทุนและการอยู่อาศัย
แนะเทคนิคปกป้องบ้าน จาก 3 ปัญหาที่มากับหน้าฝน
ตกแต่งบ้านอย่างไรไม่ให้งบบานปลาย
ศักยภาพทำเล “อนุสาวรีย์ฯ ดินแดง ราชปรารภ”
วิเคราะห์ตลาดคอนโดมิเนียมในหัวหินไตรมาสแรกของปี60
วิเคราะห์ตลาดคอนโดมิเนียมในหัวหินไตรมาสแรกของปี60
กันยายน 2559 เปิดโครงการใหม่พุ่งถึง 40 โครงการ