ReadyPlanet.com
dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


“อนันดา” ผู้นำคอนโดฯติดรถไฟฟ้าหืดจับ article

“อนันดา” ผู้นำคอนโดฯติดรถไฟฟ้าหืดจับ
Q2ดันรายได้เพิ่มจากปี62เฉียดฉิวที่ 35.7ล้าน
เหตุขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย 356.5ล้าน

เปิดผลประกอบการ “อนันดา ดีเวลลอปเมนท์” ไตรมาสแรกปี 63 มีรายได้ 1,857.9 ล้านบาทโตแค่ 2% เทียบ ช่วงเวลาเดียวกันของปี 62 หรือคิดเป็น 35.7 ล้านบาท ชี้รายได้เพิ่มมาจากตัวเลข บันทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย2 บริษัท คือ บจ. พีระเซอร์กิตวัน และบจ. พีระคาร์ท มูลค่า 356.5 ล้านบาท ขณะที่รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 600.5 ล้านบาทลดลง 174.0 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน ด้านกําไรสุทธิจํานวนที่ 150.2 ล้านบาทลดลง 82.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 35.3 เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า

นายชานนท์ เรืองกฤตย กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) แจ้งผลการดําเนินงานสําหรับไตรมาส 1/2563 บริษัทและบริษัทย่อย กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ว่า บริษัทมีรายได้รวมในไตรมาส 1/2563 มีจํานวน 1,857.9 ล้านบาทเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเป็นจํานวน 35.7 ล้านบาทหรือร้อยละ 2.0 โดยมีสาเหตุหลักมาจากในไตรมาส 1/2563 มีการบันทึกกําไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อยได้แก่บริษัท พีระเซอร์กิตวันจํากัด และบริษัทพีระคาร์ทจํ ากัด จํานวน 356.5 ล้านบาทสอดคล้องกับเป้าหมายในการลดสัดส่วนธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก (Non-core business) และเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจหลักของบริษัทขณะที่รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์จํานวน 600.5 ล้านบาทลดลง 174.0 ล้านบาทจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน
นอกจากนี้บริษัทและบริษัทย่อยมีกําไรสุทธิจํานวน 150.2 ล้านบาทลดลงเป็นจํานวน 82.1 ล้านบาทหรือร้อยละ 35.3 จากปีก่อนโดยส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการลดลงของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งยอดโอนของโครงการร่วมทุนที่โอนต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 1/2562 เช่นโครงการแอชตันจุฬา-สีลมโครงการไอดีโอสุขุมวิท 93 โครงการไอดีโอโมบิอโศกและโครงการไอดีโอพหลโยธิน-จตุจักรขณะที่ไตรมาส 1/2563 อยู่ในช่วงท้ายของการโอนโครงการร่วมทุนดังกล่าวและโครงการไอดีโอสุขุมวิท 93 ที่โอนครบทั้งโครงการในช่วงปลายปีก่อน
ด้านส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าส่วนแบ่งกําไร (ขาดทุน) จากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าในไตรมาส 1/2563 มีจํานวน 159.5 ล้านบาทลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจํานวน 211.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 57.1 มีสาเหตุหลักจากการลดลงของส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าซึ่งยอดโอนของโครงการร่วมทุนที่โอนต่อเนื่องในช่วงไตรมาส 1/2562 เช่นโครงการแอชตันจุฬา-สีลมโครงการไอดีโอสุขุมวิท 93 โครงการไอดีโอโมบิอโศกและโครงการไอดีโอพหลโยธิน-จตุจักรขณะที่ไตรมาส1/2563 อยู่ในช่วงท้ายของการโอนโครงการร่วมทุนดังกล่าวและโครงการไอดีโอสุขุมวิท 93 ที่โอนครบทั้งโครงการในช่วงปลายปีก่อน
 
 อย่างไรก็ตาม ทางด้าน ต้นทุนขายรวมในไตรมาส 1/2563 มีจํานวน 1,147.4 ล้านบาทเพิ่มขึ้น ช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจํานวน 14.9 ล้านบาทหรือร้อยละ 1.3  ส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในไตรมาส 1/2563 ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนเป็นจํานวน 195.3 ล้านบาทหรือร้อยละ 28.0 มาอยู่ที่จํานวน 503.2 ล้านบาทจากการบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและสอดคล้องกับเป้าหมายในการควบคุมและลดค่าใช้จ่ายในการบริหารจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดจนการคาดการณ์การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่มีภาวะชะลอตัวลงจากปีก่อน
ขณะเดียวกัน ค่าใช้จ่ายทางการเงินบริษัทและบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายทางการเงินเป็นจํานวน 173.7 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าเป็นจํานวน 68.7 ล้านบาท โดยมีผลจากในปีก่อนมีการออกหุ้นกู้สุทธิ 6,300 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมในการชําระคืนหุ้นกู้ที่ครบกําหนดในปี 2563 ณวันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีอัตราส่วนหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสุทธิ (Net Interest Bearing Debt to Equity Ratio) เท่ากับ 1.1 เท่าใกล้เคียงกับที่บริษัทมีเป้าหมายระยะยาวในการคงอัตราส่วนทางการเงินดังกล่าวอยู่ที่ประมาณ 1 เท่า
ข่าวเด่น

Autodesk Revit® จับมือ CPAC BIM ปรับ UI-UX รองรับภาษาไทยครั้งแรกของอาเซียน พร้อมให้ดาวน์โหลด ฟรี!
SCG D’COR เอาใจคนรักธรรมชาติด้วย Wood-D วัสดุตกแต่งไม้เสมือนจริง
“ประดิษฐ์ ภัทรประสิทธิ์” ดอดฟื้น “หมอชิตคอมเพล็กซ์” article
แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เปิด VIVE 2 โครงการใหม่ 26 - 27 ตุลาคม นี้
พฤกษาโตสวนตลาด ครึ่งปีแรกโกยรายได้ 19,662 ลบ. สร้างกำไร 2,618 ลบ. ประกาศจ่ายปันผล 0.60 บาท article
อินเด็กซ์ฯ จัดทัพ ผลิต “ยูนีค” (Younique) มุ่งตอบ Pain Points รับเทรนด์ดิจิทัล รุกขยายตลาด ผ่าน Music Marketing article
กลุ่ม พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค โชว์ผลงานไตรมาส 1/2562 ทำกำไร 661 ล้าน article
โนเบิลเผยกลยุทธ์ใหม่เพื่อการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ตั้งเป้ายอดขายรวมกว่า 30,000 ล้านบาทใน 3 ปีข้างหน้า article
บสย. ตั้ง ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ นั่งที่ปรึกษาปรับโครงสร้างองค์กร  article
เศรษฐกิจไทยกับการเลือกตั้ง
แสนสิริ ผนึกพลัส พร็อพเพอร์ตี้ เปิดตัว “Smart Command Centre” article
บริษัท ไรส์แลนด์ (ประเทศไทย) ฟันยอดขาย อาร์ติซาน รัชดา  80%  พร้อมเปิด Mixed-Use
รู้ยัง..! ปิดสะพานข้ามแยกสำสาลีฝั่งขาเข้า ชี้รถติดแน่ 1 ปีเต็มเลี่ยงใช้ 7ธ.ค.เป็นต้นไป article
LPN กระตุ้นตลาดรังสิต จัดแคมเปญ “ส่งท้ายปี ก่อนปรับราคา ลุมพินี ทาวน์ชิป รังสิต-คลอง 1” เพียง 7 แสนบาท article
พฤกษา โชว์ผลงานท็อปฟอร์ม 9 เดือน กำไรพุ่ง 4,017 ลบ. อัดฉีดโค้งสุดท้าย ด้วยแคมเปญยิ่งใหญ่แห่งปี
“รอแยลเฮ้าส์” เปิดตัว “รอแยลเฮ้าส์ อีเลฟเว่น” ลุยตลาดคอนโด ปั้นโครงการแรก “โคคูน พระราม 9”
เสนา – ฮันคิว  เปิดคอนโดไฮไลท์  “นิช โมโน เมกะ สเปซ บางนา”  article
ทุ่ม 1,000 ล้านบาท เปิดเมืองไอคอนสยาม’ 9-11 พ.ย.นี้
คมนาคมยัน”ญี่ปุ่น”ลุยรถไฟความเร็วสูง เร่งศึกษาตั้งคณะทำงานสองฝ่าย article
ธนาแลนด์ เปิดตัวทีมบริหารรุ่นใหม่ พร้อมลุยตลาดบน บ้าน คอนโด article
 ไรมอน แลนด์ ประเดิมเปิดตัว 2 โครงการแรก ร่วมทุน Tokyo Tatemono
บจก.สิรยศ เปิดตัว“โดว์เช่ ลาซาล” (DOLCE LASALLE) บูทีคคอนโดใกล้รถไฟฟ้าในราคาที่เอื้อมถึง article
“ลิสต์ ซอเธอบี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้” เอเจนท์อสังหาฯ ระดับโลกรุกอาเซียน ประกาศเปิดสาขาในไทย article
“ลิสต์ ซอเธอบี้ส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เรียลตี้” เอเจนท์อสังหาฯ ระดับโลกรุกอาเซียนเปิดสาขาในไทย article
เอพี ไทยแลนด์ เปิดตัวคอนโดฯ ไลฟ์ อโศก ไฮป์ article
“สิงห์เอสเตท” ยึดหัวหาดซอย “เฉยพ่วง” ผุดออฟฟิศ “OASIS” ชน “แอล.พี.เอ็น.” article
รมอนแลนด์ ช็อปใหญ่ซื้อสินทรัพย์กลุ่มเคพีเอ็นแลนด์
บอร์ดกทพ.ฟันธงไม่ปรับค่าผ่านทางด่วน กลุ่มช.การช่างเห็นต่างคาดยื่นอนุญาโตฯชี้ขาด article
ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” ครึ่งปีแรก กำไรเติบโตกว่า 41% มั่นใจผลงานทั้งปีได้ตามเป้าหมาย article
เพอร์เฟค ร่วมทุน เซกิซุย พัฒนาโครงการบ้านนวัตกรรมระบบ     “โมดูลาร์” article
‘เอพี ไทยแลนด์’ LIFE ในพื้นที่ฮอตลาดพร้าว และ อโศก – พระราม 9 article
30 ปีกรุงเทพ “คอนโดฯใหม่ราคาพุ่ง1,000% แห่ผุดจาก 2,600 ยูนิตเป็น 6.3 แสนทั่วกรุง
เพอร์เฟค จับมือ เอไอเอส -ซัมซุง -โมไบค์สานโครงการ “เพอร์เฟค สมาร์ท ซิตี้”
ศุภาลัยผุดคอนโด2 โครงการมูลค่าเฉียด4พันล้าน
ศุภาลัยผุดคอนโด2 โครงการมูลค่าเฉียด4พันล้าน
“กิตติ ธนากิจอำนวย” ซื้อหุ้นโนเบิล พร้อมประกาศทำคำเสนอซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นทั่วไป article
3 บิ๊กจับมือลุยอสังหาฯชูนวัตกรรม”รูเนะสุ”เต็มรูปแบบ
3 บิ๊กจับมือลุยอสังหาฯชูนวัตกรรม”รูเนะสุ”เต็มรูปแบบ
3 บิ๊กจับมือลุยอสังหาฯชูนวัตกรรม”รูเนะสุ”เต็มรูปแบบ
เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว ร่วมทุน แสงฟ้าก่อสร้างผุดคอนโด มูลค่า 3.2 พันล้านบาท
เดอะ ครีเอเตอร์ส เอชคิว ร่วมทุน แสงฟ้าก่อสร้างผุดคอนโด มูลค่า 3.2 พันล้านบาท
“ออริจิ้น” จับมือ Fulcrum Global ปั้นยอดขายต่างชาติ 3 ปี 15,000 ล้าน
โกล์ดเด้นแลนด์ผุดอาณาจักรโกลเด้นเอ็มไพร์บางแค
เพอร์เฟค ตั้งเป้าอีก 5 ปีครองตลาดบ้านไฮเอนด์
เพอร์เฟค ตั้งเป้าอีก 5 ปีครองตลาดบ้านไฮเอนด์
‘เอพี ไทยแลนด์’ ปรับแผนธุรกิจปี 2561เปิดตัว 43 โครงการ มูลค่า 64,750 ล้านบาท
“คูโดส”จับมือ”อิกลูโฮม”บุกสินค้านวัตกรรม
ไรมอน แลนด์ จับมือ“โตเกียว ทาเทโมโนะ” ร่วมทุน เปิด3โครงการ 9 พันล้านบาท
“เสนา โซลาร์ฯ” จับมือ “Refinn.com” เพิ่มช่องทางลูกค้าติดตั้งโซลาร์/ EV Chargerได้ง้ายขึ้น   article
ESTAR เปิดแบรนด์ เวลาน่า บุกตลาด Gen X & Y
สิงห์เอสเตทเล็งธุรกิจท่องเที่ยวดันเป้าโตอย่างยั่งยืน
ร่วมอิสระ ทุ่มเฉียด 2 พันล้านสานต่ออาณาจักรทิวทะเลเอสเตท
เริ่มแล้วมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 38
กลุ่ม พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ตั้งเป้ารายได้ 30,000 ล้านในอีก 3 ปี
ศุภาลัยรุกต่างจังหวัดเพิ่มตั้งเป้ารายได้35 % ในอีก 3 ปี
พฤกษา โชว์ยอดขายปี 60 โต 7% พร้อมประกาศปรับโครงสร้างองค์กรใหม่
เอพี ไทยแลนด์ผนึกพันธมิตร เปิดตัวสถานีชาร์จรถไฟฟ้า
SC ASSET เปิดแผนโรดแมป 3 ปี เป้ายอดขายมากกว่า 60,000 ลบ.
เอพีงัด 5 กลยุทธ์สู้ศึกปี 61 ใช้นวัตกรรมนำสู่ความสำเร็จ เดินหน้าเตรียมเปิด 34 โครงการใหม่
เปิดตัว “ยู คิโรโระ” (YU Kiroro) คอนโดสุดหรู ในคิโรโระ รีสอร์ท 
แสนสิริปี 61 “Tomorrow is Unfolded” ตั้งเป้ายอดขาย 45,000 ลบ.รุกตลาดต่างชาติ article
ฮาบิปแทท กรุ๊ปรุกเปิดโครงการย่านซีบีดีปั้นรายได้ดันเข้าตลาดหุ้น
SENA มุ่งสู่ “Growth Hormone”พร้อมเติบโตเป็นเท่าตัวในปี 61
เนอวานาเปิดใหม่ 2 โครงการ มูลค่า 5 พันล้านบาท
ริชี่เพลซ 2002 เปิด 4 โครงการตั้งเป้ารับรู้ 3 พันล้านบาท
แลนด์แอนด์เฮ้าส์ปรับตัวสู้ดันยอดขอย 31,000 ล้านบาท
แกรนด์ ยูนิตี้ แกรนด์ ยูนิตี้ รุกขยายกลุ่มเป้าหมายในเมือง ยึดทำเลติดรถไฟฟ้า
ศุภาลัย เปิดแผนปี 61 เปิด 35 โครงการมูลค่า 40,000 ล้านบาท
LPN แต่งตั้ง CEO คนใหม่ ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ "Shift to Change"
ลลิลเปิดแผนปี 61 ผุด ลลิล ทาวน์ 8-10 โครงการ
‘เอพี ไทยแลนด์’ ประกาศสถิติใหม่ สร้างยอดขายสูงกว่า 41,000 ล้านบาท
ออริจิ้นเนื้อหอมทุนจีนเข้ามาจีบร่วมทุน
Beautiful Bangkok by Magnolias @Ratchaprasong การแสดงแสง สี 3 มิติ
MQDC เปิดโปรเจกต์แฟลกชิพ “THE FORESTIAS - เดอะ ฟอเรสเทียส์” มูลค่ามากกว่า 90,000 ล้านบาท
พฤกษา จัดงาน Supplier CG’s Day : JOIN TOGETHER สร้างแนวร่วม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
แอล.พี.เอ็น.เผยแผนปี 61 ลดแบรนด์ เพิ่มความแข็งแกร่ง
“แมกโนเลียส์ ราชดำริ บูเลอวาร์ดทุ่มงบจัดกิจกรรมสุดยิ่งใหญ่ต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขปี’ 61 เพื่อประกาศความเป็นไอโคนิคหนึ่งของราชประสงค์
อนันดาตั้งเป้ายอดขาย ต่างชาติปี 61 แตะหมื่นล้าน
ออริจิ้นฯบุกแนวราบตั้งเป้าโต 200 % ต่อปี
ตัน ภาสกรนที ดันลูกสาวรุกธุรกิจพัฒนาอสังหาฯ
เจ.เอส.พี.เผยแผนปี 61 บุกตลาดบ้านหรู
พฤกษา โชว์ยอดขาย 9 เดือน 3.8 หมื่นล้าน เติบโต 9.8%
เนอวานา ไดอิ แย้มต่างชาติรุมจีบร่วมทุน
สิงห์ เอสเตท มุ่งพัฒนาคอนโดระดับลักชัวรี่สนองกลุ่มนักลงทุน
เอพี ไทยแลนด์’ สร้างยอดขายสูงสุดไตรมาส 3 คว้าตำแหน่งเบอร์ 1 ในธุรกิจ มุ่งสู่เป้าหมายผู้นำ 3 อันดับแรกบริษัทอสังหาฯ ชั้นนำในเมืองไทยอย่างมั่นคง article
เปิดอาณาจักร “ออริจิ้น” สร้างโครงการกว่า 12,000 ล้าน สนองความร่วมมือรัฐ รุกตลาด EEC
แอมไชน่าทาวน์ ทุ่มกว่า 3 พันล้าน บูมทำเลทองเยาวราช
‘เอพี ไทยแลนด์’ เตรียมจัดพรีเซลอีเว้นท์ใหญ่ส่งท้ายปี เปิดตัว ‘LIFE อโศก - พระราม 9’ คอนโดใหม่ใจกลางย่านธุรกิจ 300 เมตรจาก MRT พระราม 9
 98 Wireless สู่เวทีระดับสากล คว้ารางวัล 'Best Luxury Residence - Global'
เปิดแผนชินวะ ตั้งเป้าลงทุนในไทยปีละ 2,000 ล้านบาท
PF-GRAND มั่นใจผลงานปีนี้ โกยรายได้ตามเป้า 19,010 ล้าน
พฤกษา คว้ารางวัล การันตีคุณภาพระดับโลก article
เดอะ ไลน์ จตุจักร – หมอชิต โครงการภายใต้การร่วมทุน บีทีเอส – แสนสิริ ปิดการขายภายใน1วัน พร้อมโอนกว่า 3000ล้านบาทสิ้นปีนี้
โครงการเดอะเบส เพชรเกษม เกินคาด มั่นใจศักยภาพทำเลฝั่งธนยังไปได้
บริษัทบิ๊กเบิ้มไล่กว้านซื้อที่ดินย่านหาดจอมเทียน
‘เอพี ไทยแลนด์’ ปลื้มยอดขายแนวราบ 10,400 ล้านบาท  
4บิ๊กอสังหาฯจับมือผุดโครงการวัยเกษียณเพื่อชาวต่างชาติ
พฤกษา -พรีเมียมเปิดตัวคอนโดที่ฮอตที่สุดบนพหลโยธิน – อารีย์ “เดอะรีเซิร์ฟ พหลฯ – ประดิพัทธ์” One Bedroom สไตล์ Loft ที่ดีที่สุด ในทำเลที่ดีที่สุด article
โบรกเกอร์ “โคลเวล แบงก์เกอร์” ประกาศชิงแชร์ตลาดอสังหาฯลักชัวรี่