dot
EXCLUSIVE INTERVIEW
dot
bulletสัมภาษณ์พิเศษ
dot
จับกระแส
dot
bulletลงโฆษณาฟรี
dot
รับสมัครข่าวสาร

dot


แบนเนอร์ตัวอย่าง
facebook
แบนเนอร์ตัวอย่าง
แบนเนอร์ตัวอย่าง


จิตอาสารวมพล ซ่อมบ้านคุณยาย 5 แผ่นดิน


โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้น เพื่อสานต่อพระราชปณิธานในการทำดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ช่วยเหลือผู้อื่นอย่างที่ไม่หวังสิ่งตอบแทน และสร้างจิตสำนึกที่ดีให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระดับชุมชนจนถึงระดับประเทศ และเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับประชาชนทุกคนที่มีจิตอันเป็นกุศลในการทำความดีเพื่อส่วนรวมนั้น กิจกรรมช่วยเหลือสังคมของเหล่าจิตอาสาเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีเรื่องราวการทำความดีด้วยหัวใจของพวกเขาอยู่มากมาย

เช้าตรู่ของวันที่ 4 ตุลาคม ที่ผ่านมา ณ บ้านคลองแจงบน หมู่ที่ 8 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ว่าที่เรือตรีธราธิป พหลภิญโญ ปลัดอำเภอ สังกัดกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย และจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ในพื้นที่บ้านคลองแจงบน ร่วมกับทหารเรือ ทหารพรานนาวิกโยธิน จากชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ 2 จังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วยประชาชนในท้องที่รวม 45 คน ร่วมกันซ่อมแซมปรับปรุงบ้านพักอาศัยเลขที่ 40 หมู่ 8 ต.สะตอน อ.สอยดาว จ.จันทบุรี

บ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านไม้เก่าของนางมนต์ ชนะค้า วัย 106 ปี หรือคุณยาย 5 แผ่นดิน ซึ่งอยู่ในสภาพผุพัง เสื่อมโทรมไปตามกาลเวลา โครงสร้างจึงไม่มั่นคง และอาจเป็นอันตรายต่อคุณยายผู้อาศัยได้ทุกเมื่อ เหล่าจิตอาสาคณะดังกล่าวจึงได้ร่วมกันซ่อมแซมและปรับปรุงบ้านให้มีความมั่นคง แข็งแรง สะอาด เพื่อการอยู่อาศัยอย่างมีสุขภาวะและปลอดภัย

หลังภารกิจแล้วเสร็จ เหล่าจิตอาสาต่างรู้สึกภาคภูมิใจในการเป็นจิตอาสาและร่วมทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นและต่อชุมชน อันสะท้อนถึงการทำความดีด้วยหัวใจ ในขณะที่ยายมนต์ก็รู้สึกซาบซึ้งถึงการได้รับความช่วยเหลือจากเหล่าจิตอาสาและคนในชุมชน

ในวันเดียวกันนั้นที่อำเภอชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ ห่างไกลออกไปจากจังหวัดจันทบุรี นายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอ ยางชุมน้อยเป็นประธานโครงการจิตอาสา ทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชบนพื้นที่ 15 ไร่ ซึ่งเป็นต้นเหตุที่ทำให้น้ำท่วมนาข้าวที่บ้านโนนแดงหมู่ 5 ตำบลดอยกาม โดยมีส่วนราชการ ตำรวจกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) คอนกาม อส. และมวลชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรม 150 คน โดยสามารถจำกัดผักตบได้ถึง 50 ตัน
ข่าวภาครัฐ

นิสิตจุฬาฯ ร่วมกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ฟื้นฟูน้ำท่วมอุบลฯ article
จิตอาสา 904 วปร. เผยแพร่ศาสตร์พระราชาแก่ทหาร เพื่อปฏิบัติการฟื้นฟูป่าน่าน article
“นพเก้า” ช่างซ่อมมอเตอร์ไซค์พิการซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณทรงเมตตา article
บอร์ดกทพ.ไฟเขียวเชือดตลาดหัวมุม จ่อฟันฟ้องแพ่งอีก 50ล้าน article
กทพ. เดินหน้าโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ ๓ สายเหนือ
สภาวิศวกรตั้งประเด็นการถล่มของเครนก่อสร้างโครงสร้างรถไฟฟ้าสายสีแดง
เส้นทางหลบการจราจรติดขัด ขอบคุณกรมทางหลวง
กทพ. แจ้งปิดช่องเก็บค่าผ่านทางของด่านฯในทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) เพื่อปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
กองทุนประกันชีวิต กองทุนประกันวินาศภัย ฉลองครบรอบ 9 ปี ประกาศยุทธศาสตร์ ปี 2560 - 2562 ยกระดับพัฒนากองทุนสู่มาตรฐานสากล
กคช. ศึกษาการพัฒนาชุมชนในแนวทางอนุรักษ์ตลาดเก่าท่าม่วง จ.กาญจนบุรี